Кандидатстудентски бюра за приемане на документи (към ЦКПИ)

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ  

НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2018 г. 

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com 

и национален телефон на ЦКПИ за информация - 0879 120 470  


Благоевград, бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 29, /Партер/, тел. 0887 / 886 012 

Бургас, бул. “Гладстон” 47, /Младежки културен център/, тел. 0888 / 305 539, 0885 / 754 436 и 0884 / 040 646 

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 612 266 

Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287 

ул. ”Христо Ботев” 19, ВТУ"Св.св Кирил и Методий", Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287, (от 3.06.2019 г.) 

Видин, ул.“Екзарх Йосиф І” 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327 768  

Враца, ул."Мито Орозов" 59, ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"- филиал Враца, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155 

Габрово, Площад "1-ви май" 1 В, ет.2., тел. 0878 / 26 42 02  

ул. "Хаджи Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02, (от 3.06.2019 г.) 

Добрич, ул. България 1, /Централна кооперативна банка/, офис 813, тел. 058 / 580 623, 0899 / 298 593 и 0876 / 650 417 

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ; 0878 / 799 297 и 0898 / 309 636 

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146  

Кюстендил, ,ул. „Осми март” 8, тел. 0876 / 796 522 

Ловеч, ул.”Съйко Съев“ 31 /Технически колеж/, тел. 0886 / 430 997  

Монтана, ул.”Трети март” 98, ет.1, /Младежки дом/, тел. 0899 / 161 101 

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2, офис, "РАДИО СОТ", /бившата Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917  

Перник, площад Кракра, Общински младежки дом, тел. 0878 / 344 258  

Петрич, ул. „Отец Паисий” 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”,/ вдясно от централния вход/, тел. 0887 / 886 012 

Плевен, бул. „Русе” 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961 

Разград, ул. "Бузлуджа" 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069 

Русе, ул. "Николаевска” 66, ет.1, /Стоматологията/, тел. 0876 / 358 234 

Силистра, бул. "Македония” 121, /ПГСУАУ “Атанас Буров”/, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147 

Сливен, бул."Братя Миладинови" 18, /в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769 

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, /Бивш профсъюзен дом/, тел. 0301 / 63 763 

София, бул. Кл. Охридски" 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0899 / 808 816  

Стара Загора, ул. "Армейска" 9, /в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/,  

тел. 042 / 257 103 и тел. 042 / 646 107  

Търговище, ул. „Славейков” 4, ет. 2, офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636 

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1, /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и 0887 / 035 598 

Шумен, ул. "Съединение” 105, /Младежки дом/, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505 

Ямбол, ЖК "Диана", Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979