Курс по математика за кандидат-студенти

  В подготвителния курс се разглеждат теми и се решават примерни задачи за подготовка за кандидатстудентския тест по математика и за държавен зрелостен изпит (матура) по математика.  

Хорариум - 60 учебни часа; Цена - 240 лв. 

Начало на курса - 25 февруари 2017 г. 

Курсът се провежда от 25 февруари 2017 г. до 26 март 2017 г. в събота и неделя от 10.00 до 16.00 часа в зала 4430. 


Информация и записване - в Учебен отдел, каб. 4424, ІV корпус (Ректорат) 

Телефон за справки - (032) 659 566; 659 567; 659 568