Подаване на кандидатстудентски документи в регионалните центрове и бюра

Кандидатстудентски документи се подават в:  

- Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ  

- Регионалните центрове за прием на документи на НАПС  


Кандидатстудентските документи са: 

– заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите 

– оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 


Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.  

Таксата се заплаща при подаването на документите.