Предварителни конкурсни изпити

С оценките от предварителните конкурсни тестове по математика можете да кандидатствате за всички специалности във Филиала в гр. Пловдив. 

Предварителните тестове по математика се провеждат на: 

- 1 април 2017 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен; 

- 8 април 2017 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница; 

- 22 април 2017 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян. 


Предварителните изпити по английски език (допълнително само за специалност "Индустриално инженерство" с обучение на английски език) се провеждат на: 

- 22 април 2017 г. (събота) едновременно в ТУ – София и във филиала в гр. Пловдив 

- 27 май 2017 г. (събота) едновременно в ТУ – София и във филиала в гр. Пловдив 


Резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София се признават за кандидатстване и участие в класиране. 

В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.