КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

ВТОРО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ 

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Записване - от 17.07. до 21.07.2017 г. от 8.30 до 16.30 ч. по специалности в съответния факултет 


Класираните кандидат-студенти се записват окончателно с диплома-оригинал (остава във факултета), 4 снимки и лична карта в съответната специалност в определения срок, като преди това внасят държавната такса за обучение за зимния семестър на уч. 2017/2018 г. в размер на 350 лв. 

Заплащането на семестриалните такси може да стане на постерминал в касата на Филиала (каб. 4249) или по банковата сметка. 

Комплектът с документите за записване на нови студенти се получава безплатно от съответната факултетна канцелария. 


Записването се извършва по факултети и специалности както следва: 

Факултет по електроника и автоматика - стая 4242, тел. (032) 659 564 

• Компютърни системи и технологии 

• Електроника 

• Автоматика, информационна и управляваща техника 

• Електротехника 

• Индустриално инженерство (на английски език) 


Факултет по машиностроене и уредостроене - стая 4240, тел. (032) 659 563 

• Машиностроене и уредостроене 

• Машиностроителна техника и технологии 

• Мехатроника 

• Транспортна техника и технологии 

• Авиационна техника и технологии 

• Дизайн и печатни комуникации 

• Индустриален мениджмънт