КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОКОНЧАТЕЛНО 

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Записване - от 16.07. до 20.07.2018 г. от 8.30 до 16.30 ч. по специалности в съответния факултет 

Класираните се записват окончателно с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта в съответната специалност в определения срок, като преди това внасят държавната такса за обучение за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. в размер на 350 лв. 

Заплащането на семестриалните такси може да стане на постерминал в касата на Филиала (каб. 4249) или по банковата сметка. 

Комплектът с документите за записване на нови студенти се получава безплатно от съответната факултетна канцелария. 

Записването се извършва по факултети и специалности както следва: 

Факултет по електроника и автоматика - стая 4241, тел. (032) 659 562 

• Компютърни системи и технологии 

• Електроника 

• Автоматика, информационна и управляваща техника 

• Електротехника 

• Индустриално инженерство (на английски език) 


Факултет по машиностроене и уредостроене - стая 4240, тел. (032) 659 563 

• Машиностроене и уредостроене 

• Машиностроителна техника и технологии 

• Мехатроника 

• Транспортна техника и технологии 

• Авиационна техника и технологии 

• Дизайн и печатни комуникации 

• Индустриален мениджмънт