Отдел "Информационни и комуникационни технологии"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел
инж. Христо Симеонов Христев
620 044
659 595
crs<_at_>tu-plovdiv.bg
4428
Програмист
инж. Милена Иванова Кирева
659 596
mileni@tu-plovdiv.bg
4429
Програмист
Мария Ангелова Драмова
659 596
mima@tu-plovdiv.bg
4429
Програмист
Росица Колева Желязкова
659 596
rosi_zh@tu-plovdiv.bg
4429