Библиотека

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
Мануела Петкова Колева
659 777
library@tu-plovdiv.bg
2404
Библиотекар
Боряна Димова Здравкова
659 777
2404