Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Антон Лечков - Ръководител Катедра

   

Академично звание и длъжност:  

Доцент в Катедра "Електроника”, ФЕА, Технически университет – София,Филиал Пловдив  

Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 1219 

Тел.: + (359 32) 659 719  

E-mail: lechkov.a@gmail.com 


Образование:  


Магистър-инженер по Електроника и Автоматика, Технически университет - София 


Преподаване: Полупроводникови елементи, Микроелектроника, Импулсна и цифрова схемотехника за специалност АИУТ 


Езици: Български, Английски и Руски 


 

Катедри
Специалности