Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Бойко Петров

   

Академично звание и длъжност:  

Доцент в Катедра "Електроника”, ФЕА, Технически университет – София,Филиал Пловдив  

Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 2208 

Тел.: + (359 32) 659 760  

E-mail: bpetrov@tu-plovdiv.bg  


Образование:  

2014 - Доцент по "Теория на електронните вериги и електронна схемотехника" 

2005 - Доктор по "Теория на електронните вериги и електронна схемотехника" 

1987 - Магистър-инженер по "Електронна техника и микроелектроника", Технически университет - София 


Преподаване: Микропроцесорна схемотехника, Методи, устройства и системи за събиране и обработка на информацията, Програмируема логика. 


Езици: Български, Английски и Руски 


 

Катедри
Специалности