Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Васил Петров

   

Преподавател по Висша математика,  

доцент, доктор 

Научна област: Диференциални уравнения 

Дисертация:Осцилационни и асимптотични свойства  

на неутрални диференциални уравнения

 

Катедри
Специалности