Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

гл. ас. д-р Албена Павлова

   

Преподавател по Висша математика, 

гл. асистент, доктор 

Научна област: Диференциални уравнения 

Дисертация:Устойчивост и дихотомия на импулсни диференциални уравнения

 

Катедри
Специалности