Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

СЪСТАВ: НАПРАВЛЕНИЕ "ФИЗИКА"

   


 

Доц. д-р Стефчо Йорданов 

   


Гл. ас. д-р Илийчо Илиев 

   


Гл. ас. Цветана Котларова 

   


Гл. ас. Иван Иванов 

   


Гл. ас. Екатерина Георджева 

 

Катедри
Специалности