Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА

Мая Атанасова Чолакова 

   


 

Катедри
Специалности