Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА " М Ф Х "

   

Доц. д-р Валентина Пройчева 


 

Катедри
Специалности