Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Георги Шпиталов - технолог

адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

лаборатория: 4002 

телефон: +359 (032) 659 609 

e-mail:d.shpitalov@gmail.com 


 

Лаборатория 4002 разполага със следните машини: 

Струг С11 ТМ – универсален; Фреза ФУ 251 – универсална; Плоскошлифовъчна машина; Кръглошлифовъчна машина 

В лабораторията се извършва подготовка на учебна практика по шлосерство и стругарство и лабораторни упражнения по рязане на материалите 


 

Катедри
Специалности