Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Васил Петков - технолог

 В. Петков адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4106 

телефон: +359 (032) 659 605 

e-mail: vpetkov@tu-plovdiv.bg 


Завършил е Маханотехникум в гр. Пловдив. 

Работи в лаборатории 4006, 4007, 4008 и 4009. 

Извършва подготовка на учебна практика и упражнения по Материалознание и технология на материалите; Изпитване на материалите; Заваряване; Пластична деформация; Леене на металите 

 

Катедри
Специалности