Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Таньо Велков - технолог

 Т. Велков адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4103 

телефон: +359 (032) 659 608 

e-mail: tvelkov@tu-plovdiv.bg 


Завършил е Механотехникум в гр. Пловдив. 

Работи в лаборатории 4005, 4002 и 4103. 

Извършва подготовка на упражнения по Технология на машиностроенето;Технологични процеси за ММ с ЦПУ; Автоматизация на машиностроителното производство; Електрофизични и електрохимични технологии 


 

 

Катедри
Специалности