Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

доц. д-р Мария Маринова

   

Кабинет: 1227  

тел.: 659727  

e-mail: m_marinova@tu-plovdiv.bg 


Приемно време:  

сряда: 8.30ч. - 10.30ч.  

петък: 8.30ч. - 10.30ч.  

 

Интереси:  

Компютърно моделиране; 

Високопроизводителни процесорни архитектури; 

Паралелно програмиране с MPI, OpenMP, Cuda C, OpenCL, ACC. 

GRID архитектури, 

Cloud Computing.  


Водени дисциплини:  

Компютърни архитектури; 

Суперкомпютри; 

Паралено програмиране; 

Информационни технологии (на англ.); 

Грид технологии.  

 

Катедри
Специалности