Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

доц. д-р инж. Михаил Калбанов

 доц. Михаил Калбанов За контакти: 

Каб. 1210 

Тел. (032) 659 710 

e-mail kalbanov@abv.bg 

tel. 0889569717 

ICQ#192-844-965 


Завършил съм ТУ София. Работил съм като конструктор в “Институт по радиотехническа апаратура” към “Битова Електроника” – Велико Търново. Заемал съм длъжности от конструктор до ръководител на конструкторско бюро и конструирах изделия в областта на телевизията, сателитната телевизия, радиоприемни и радиопредавателни устройства. По време на работата си в този Институт защитих докторантура в областта на научната специалност 02.07.04 “Радиоприемна и радиопредавателна техника”.Доцент по същата специалност станах в Националния Военен Университет “В.Левски” – гр.В.Търново.  


Лекционни курсове: 

“Радиокомуникационна техника”, “Телевизия”, “Видео и аудио техника”. 

 

Катедри
Специалности