Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

ас. инж. Добромир Неделчев Димитров

Каб. 4318  


Тел. 659 527 


e-mail: dobrid@mail.bg  


tel. 0885764772 


 

Завършил ВИХВП Пловдив специалност „Автоматизация на производството”. Асистент в ТУ-Пловдив от 1990 год. по „Контрол и измерване на технологични величини”. Интереси в областта на контрол и управление на мобилни транспортни средства. Води упражнения по дисциплини „Технологичен практикум”, „Електрическо и електронно оборудване в автомобила” и др. Хоби – фотография и ремонт на автомобили.  


 

 

Катедри
Специалности