Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

Ирена Спасова - технически секретар

  Служебен адрес:  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” 

Техн. Университет - София, Филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” №25 

Пловдив 4000, България 


 

Тел.: +359 32 / 659 586  

E-mail:  

Кабинет: 4421 


 

Катедри
Специалности