Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

ас. Асен Асенов

 Асен Асенов Адрес: 4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25  

Кабинет: 4234  

Телефон: 032 659 626 

E-mail: asenov_a@tu-plovdiv.bg

 

Катедри
Специалности