Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

гл. ас. д-р Георги Йорданов Козарев

Адрес: 4000 Пловдив, ул.Цанко Дюстабанов 25  

Кабинет: 4234 

Телефон: 032 659 626 

E-mail:  


Преподавани дисциплини: Основи на конструкциите на колесни и верижни машини (КВМ); Хидро и пневмо устройства в КВМ; Автомобилна техника – I част; Изпитване и изследване на КВМ; Безопасност на движението; Теория на КВМ; Трансмисии в КВМ 


Научни интереси: Математично моделиране на мощностните потоци в колесните и верижните машини; Оптимизиране на съвместната работа в системата “Двигател с вътрешно горене-хидродинамичен предавател-самоходна машина”; Съвременни трансмисии в колесните и верижните машини; Проектиране на мотокари; Сложни планетни предавки вграждани в колесните и верижните машини  


Специализации: J. M. VOITH – Heidenheim, DEUTSCHLAND; VOITH Turbo – Crailsheim, DEUTSCHLAND; GrazianoVOITH – Nattheim, DEUTSCHLAND; Manesmann Sachs – Schweinfurt, DEUTSCHLAND; MTU - Muenchen, DEUTSCHLAND; MTU – Friedrichshafen, DEUTSCHLAND; MAN - Muenchen, DEUTSCHLAND; BMW- Muenchen, DEUTSCHLAND; ZF- Friedrichshafen, DEUTSCHLAND; ZF-HURT GOTA, DEUTSCHLAND; Балканкар-Рекорд, Пловдив, България; Стабимекс АД, Пловдив, България 

 

Катедри
Специалности