Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

Христина Зеленкова - технически секретар

 Христина Зеленкова Адрес: 4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25 

Кабинет: 4329 

Телефон: 032 659 520 

E-mail: zelenkova@abv.bg

 

Катедри
Специалности