Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

гл. ас. д-р Валентин Моллов

   

Кабинет: 1228 

тел.: 659728  

e-mail: vmollov@yahoo.com  

Приемно време:  

вторник: 14.00ч. - 16.00ч.  

четвъртък:14.00ч. - 16.00ч.  


Интереси:  

Проектиране на чипове с VERILOG;  

Информационни системи в медицината 

Отказоустойчиви системи 


Водени дисциплини:  

Анализ и синтез на логически схеми  

Тестиране и диагностика  


 

Лична страница

 

Катедри
Специалности