Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

ас. Веселин Георгиев

Кабинет: 1113 

тел.: 659743  

e-mail: unisoftnt@gmail.com  


Приемно време:  


 

 


Интереси:  

Операционни системи за работа в реално време; 

РС базирано цифрово програмно управление; 

Системно програмиране. 

 

Водени дисциплини:  

Програмиране е използване на компютри ІІ част;  

Програмиране е използване на компютри ІІІ част. 


 

Лична страница

 

Катедри
Специалности