Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

доц. д-р Велко Илчев

   

кабинет: 1226 

тел.: 659726 

е-mail: iltchev@tu-plovdiv.bg 


 

Водени дисциплини:  

- Езикови процесори 

- Обектно-ориентирано програмиране 

- Компонентно програмиране 


Научни интереси: 

- Конструиране на компилатори 

- Бази данни - релационни, дедуктивни, XML-базирани 

- XML Processing 


 

Катедри
Специалности