Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

ас. Йордан Генов

Кабинет: 1229  

тел.: 659729  

e-mail: jgenoff@tu-plovdiv.bg  


Приемно време:  

сряда: 11.30ч. - 13.30ч. 

четвъртък: 11.30ч. - 13.30ч.  


Интереси:  

Теория на информацията; 

Бионформатика; 

Системи с бази от данни;  

Информационни системи. 


Водени дисциплини:  

Приложни информационни системи 


Лична страница

 

Катедри
Специалности