Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

ас. Огнян Обретенов

   

Кабинет: 1113 

тел.: 659743  

e-mail: oko@unisoft-eng.com  


Приемно време:  

 


Интереси:  

Компютърни мрежи;  

Информационни системи за реално време.  

 

Водени дисциплини:  

Информационни управляващи системи;  

Операционни системи; 

Въведение в интернет.  


 

Лична страница 

 

Катедри
Специалности