Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

доц. д-р Диляна Будакова

 Диляна Будакова  

Кабинет: 1205  

тел.: 659705  

e-mail: dilyana_budakova@yahoo.com 


Доктор: "Моделиране и изследване аспекти на поведение" (02.21.04) - 2006 


Приемно време:  

вторник: 13.00ч. - 16.00ч.  

четвъртък:10.00ч. - 12.00ч.  


Интереси:  

Компютърни системи - софтуер;  

Обобщени мрежи;  

Моделиране на когнитивно-емоционален анализ и поведение;  

Инелигентни виртуални агенти; 

Архитектури на когнитивни агенти и теории; 

Изкуствен интелект. 


Водени дисциплини:  

Изкуствен интелект;  

Обучение и самообучение в компютърни системи;  

Програмиране и използване на компютри ІІч.  


 

Лична страница

 

Катедри
Специалности