Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

доц. д-р Ивайло Атанасов

   

Кабинет: 1229 

тел.: 659729  

e-mail: ivo_atan@tu-plovdiv.bg 

Приемно време:  

понеделник: 15.45ч. - 17.45ч.  


Интереси:  

Операционни системи 

Бази от данни 

 

Водени дисциплини:  

Операционни системи 

Бази от данни 


Лична страница

 

Катедри
Специалности