Факултет по електроника и автоматика

Физическо възпитание и спорт

ст. преп. Пенка Мелева

Ст. пр. Пенка Мелева – Завършва НСА през 1983г. като спортен педагог и втора специалност треньор на водни спортове. От октомври 1983г. работи като треньор по плуване. В края на 1987г. постъпва на работа във ВМЕИ “Ленин” след конкурс в центъра за физкултура и спорт. Назначена е като специалист по ТМСТ /плуване/. В момента е старши преподавател в катедра “ФВС”.

 

Катедри
Специалности