Факултет по електроника и автоматика

Физическо възпитание и спорт

ст. преп. Светослав Цеков

   

Ст.пр. Светослав Цеков – роден през 1955г.  

Завършва НСА през 1979г. със специалност волейбол, профил – треньорски.  

От 1980г. е треньор в ДФС “Локомотив” Пловдив. 

Отборите му са Републикански шампиони за 1982г. и 1984г. и Европейски шампиони /юноши/ за 1986г. 

Бил е треньор на женския представителен отбор на “Марица” Пловдив. 

Треньор и преподавател по волейбол в ТУ – филиал Пловдив от 1989г., а през 1994г. и старши преподавател. 

Автор на седем публикации в сферата на спорта, част от които са по волейбол. 

Международен съдия от 1997г. Член на АУС “Академик” Пловдив. 

За контакти е-mail: tzekovlu@abv.bg 


 

Катедри
Специалности