Факултет по електроника и автоматика

Физическо възпитание и спорт

Мая Чолакова, технически секретар

Мая Атанасова Чолакова 

 

Катедри
Специалности