Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Надя Траянова, технически секретар

  Надя Вълкова Траянова 

кабинет 4417 

телефон 659 535

 

Катедри
Специалности