Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

инж. Бано Стефанов - технолог

 инж.  Бано Христов Стефанов  Служебен адрес:  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” 

Техн. Университет София – филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” №25 

Пловдив 4000, България 


Тел.: +359 32 / 659 655  

E-mail: bano@abv.bg 

Кабинет: 3211А 


 

Катедри
Специалности