Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

доц. д-р инж. Ангел Ленгеров

 д-р инж. А. Ленгеров адрес: Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 

кабинет: 4201 

телефон: +359 32 659 613 

e-mail: anlengerov@abv.bg 


Завършва ТУ - Габрово през 1986г. специалност Технология на машиностроенето и металорежещи машини. 

През 1999г. защитава докторска дисертация по научна специалност 02.01.10 "Технология на машиностроенето" на тема "Адаптивно управление на процеса свредловане". 


Преподавани дисциплини:  

Технология на уредостроенето; Технология на сглобяването; Контрол и управление на качеството 


Област на научните интереси: 

Адаптивно управление на ММ с ЦПУ; Контрол и управление на качеството

 

Катедри
Специалности