Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

доц. д-р Петя Павлова

 

   

Кабинет: 1205 

тел.: 659705  

e-mail: p_pavlova@tu-plovdiv.bg 

Приемно време:  

сряда: 11.30ч. - 13.30ч.  

четвъртък: 11.30ч. - 13.30ч.  


Доктор - "Оптични и лазерни уреди и методи” (02.05.19) - 2002 г. 

Доцент -“Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Компютърно зрение)” (02.21.07) - 2006 г. 


Интереси:  

Анализ и обработка на изображения;  

Оптична обработка на информация.  


Водени дисциплини:  

Компютърно зрение;  

Компютърна графика;  

Оптика и оптични уреди;  

Обработка на изображения.  


 

Лична страница

 

Катедри
Специалности