Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

доц. д-р инж. Александър Георгиев

  ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ: Дата на раждане: 22 март 1958г.; Семейно положение: женен, 2 деца; Националност: българин; Сл. адрес: Катедра “Механика”, ТУ София, Филиал Пловдив, България; E-mail: AGeorgiev@gmx.de; Сл. Тел.: +359 32 659513; Дом. тeл.: +359 32 649785. 

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше: магистър по “Топло- и ядрена енергетика”, ЕМФ, ТУ София, 1981г; Научна степен: доктор, кат. Топлинна и хладилна техника, ЕМФ, ТУ София, 1988г., научна специалност 02.06.07 “Енергопреобразуващи технологии и системи”; Научно звание: доцент по научна специалност 02.06.07 “Енергопреобразуващи технологии и системи”, Технически Университет - София, филиал Пловдив, 2000г. Чужди езици: Немски, Английски, Испански, Руски. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: ТУ София, Филиал Пловдив, България (Апр. 2000 – ) - Доцент по ”Енергопреобразуващи технологии и системи”; ТУ София, Филиал Пловдив, България (Дек. 1988 – Апр. 2000) – Гл. ас. по ”Теоретична топлотехника”; Лаборатория към Института по месопромишленост, София, България - (Апр. 1987 – Дек. 1988) - Научен сътрудник; Технически университет София, България (Апр. 1984 – Март 1987) – Докторант

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Политехнически Университет, Валенсия, Испания (Юни 2005); Технически Университет ФСМ, Валпарайсо, Чили (Окт. 2001 – Окт. 2003) - Гост изследовател в 2 области (Термопомпи със Земно Базиране, Следящи устройства на слънцето и измерване с тях); Университет, Зиген, Германия (Март 1992 – Февр. 1993) - Гост изследовател в проекта «Охлаждане чрез високотемпературни слънчеви колектори и абсорбционни хладилни машини». 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: ТУ София, Филиал Пловдив, България - Термодинамика и топлопренасяне; Топлотехника; Хидро и пневмозадвижване; Термофлуидна динамика (на английски). 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: Участие в Темпус проект: Университета Нотингам Трент, Нотингам, Англия; Договори за обмен на студенти по програмата Сократ/ Еразъм: Политехнически Университет, Валенсия, Испания; Университет Хановер, Германия; Университет Гьотинген, Германия. 

НАУЧЕН ИНТЕРЕС: Възобновяеми източници на енергия; Сезонно акумулиране на топлина в земята и Термопомпи със Земно Базиране; Следящи системи на слънцето; Комбинирани топлинни системи със слънчеви колектори. 

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ: A. Georgiev. Testing solar collectors as an energy source for a heat pump. "Renewable Energy", 2008, V. 33 (4) p. 832-838. A. Georgiev, A. Busso, P. Roth. Shallow Borehole Heat Exchanger: Response test and Charging - Discharging test with solar collectors. "Renewable Energy", 2006, V. 31 (7) p. 971-985.; R. Cordero, P. Roth, A. Georgiev, L. DaSilva. Climatology of surface ultraviolet-radiation at Valparaiso, Chile. "Energy Conversion and Management", 2005, V. 46 (18-19) p. 2907–2918.; A. Georgiev. Simulation and experimental results of a vacuum solar collector system with storage. "Energy Conversion and Management", 2005, V. 46 (9-10) p. 1423-1442.; Roth, P., Georgiev, A., Boudinov, H. Cheap two-axis sun-following device. "Energy Conversion and Management", 2005, V. 46 (7-8) p. 1179-1192.; P. Roth, A. Georgiev, A. Busso, E. Barraza. First In-situ Determination of Ground and Borehole Thermal Properties in Latin America. "Renewable Energy", 2004, V. 29 (12) p. 1947-1963.; A. Georgiev, Roth, P., Olivares, A. Sun Following System Adjustment in UTFSM. "Energy Conversion and Management", 2004, V. 45 (11-12) p. 1795-1806.; Roth, P., Georgiev, A., Boudinov, H. Design and construction of a system for sun-tracking. "Renewable Energy", 2004, V. 29 (3) p. 393-402.; A. Georgiev. Mathematical Modeling of Vacuum Solar Collector with Heat Pipe and Flat Plate Absorber. „Brenstoff, Wаеrme, Kraft“ (BWK), 1993, N° 12, p.527-534 (in German).

 

Катедри
Специалности