Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

гл. ас. д-р Стилияна Танева

  Адрес: Пловдив 4000, ул. Цанко Дюстабанов 25 

Кабинет: 4301 

Телефон: 032 659 524 

E-mail: s.taneva@tu-plovdiv.bg 


Родена на 11 юни 1978 година в гр. Казанлък, обл. Стара Загора. 

Завършва Русенски университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе, като бакалавър по специалност „Стопанско управление“ през 2004 г. и магистър инженер по специалност „Земеделска техника и технологии“ през 2002 г.Защитава дисертация (д-р) на тема „Характеристики на увличане на автомобилни гуми“ в ТУ-София, филиал Пловдив през 2015 г. 

Професионална дейнос: от 30.10. 2006 до настоящия момент на 2016 г. работи в Технически университет – София, филиал Пловдив, като асистент, старши асистент и главен асистент по Автомобили, трактори и кари. От 03.05.2004 до 30.10.2006 г., Технически университет – София, филиал Пловдив, Младши експерт „Протокол“. 

Основни области на научната и преподавателската дейност: управляемост и устойчивост на колесни машини, характеристики на автомобилни гуми, теория и конструкция на автомобила, колесни и верижни трактори, синтез на сложни планетни предавки, конструкционна якост, проектиране на колесни и верижни машини. 

Учебни издания: Д. Сейзински, С. Пенчев, С. Танева. Ръководство за курсова работа „Пресмятане на летателно-техническите характеристики на самолет от гражданската авиация“, Динамика на полета – I част, Пловдив, 2013. 

Дейности извън ТУ: секретар на регионалният Научно-техническия съюз по Транспорт, Пловдив. 

Експертни и консултативни възможности: управляемост и устойчивост на колесните машини, проектиране и изпитване на колесните и верижните машини. 

 

Катедри
Специалности