Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

доц. д-р Христиан Панайотов

 Християн Панайотов Адрес: Пловдив 4000, ул. Цанко Дюстабанов 25  

Кабинет: 4112 

Телефон: 032 659 518 

E-mail: hristian@tu-plovdiv.bg  


Роден на 09.03.1981 г. в гр. Стара Загора. 

Завършва Технически университет - София, филиал Пловдив, специалност "Авиационна техника и технологии" през 2002 г. Защитава дисертация (д-р) на тема "Определяне на аеродинамичните характеристики на съчленено крило при предварително проектиране на безпилотен летателен апарат" (СНС по военноинженерните науки при ВАК) през 2008 г. 

Професионална дейност: През 2002 г.започва работа в авиоремонтен завод "ТЕРЕМ ЕАД - Георги Бенковски" като технолог по ремонта на реактивни двигатели, работи в "Авиотехника ЕООД" - Пловдив като конструктор на безпилотни летателни апарати (2005 г.). Постъпва като асистент в Технически университет - София, филиал Пловдив през 2007 г., а през 2013 г. получава академичната длъжност доцент по проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати. 

Основна област на научна и преподавателска дейност: Проектиране на летателни апарати, конструкция и якост на летателни апарати, аеродинамика на летателни апарати, изчислителна динамика на флуидите, автоматизирано проектиране, оптимизация. 

Учебни издания: Ръководство за курсово проектиране на летателни апарати (2013 г.). 

Дейности извън Технически университет - София: Член на Българското австронавтическо дружество. 

Експертни и консултативни възможности: Проектиране и конструиране на безпилотни и пилотирани летателни апарати, анализ на тяхната аеродинамика, динамика на полета и конструкция, симулационни изследвания с методите на изчислителната динамика на флуидите (CFD). 

 

Катедри
Специалности