Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

ас. Иванка Декова

Кабинет: 2407  

Тел.: 032 659 754 

e-mail: dekova@tu-plovdiv.bg; dekova_58@abv.bg 


Приемно време: 


Научни интереси:  

Програмиране 

Приложение на информационните технологии в инженерното образование 


Водени дисциплини:  

Програмиране и използване на компютри 

Информатика 


 

 

Катедри
Специалности