Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

ас. д-р Васил Драмбалов

  Адрес: Пловдив 4000, ул."Цанко Дюстабанов" 25  

Кабинет:3118 

Телефон:(+359 32)659638 

e-mail:drambalov@abv.bg 


Образование 

Технически университет Варна 1985 г. 

специалност – “Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия"  

образователно-квалификационна степен – магистър  

професионална квалификация - магистър-инженер  

Преподавани дисциплини: 

Електрически мрежи и системи 

Електроснабдяване 

Електрически машини  

Проектиране на електрически мрежи 

Електромеханични устройства 

Област на научните интереси 

Промишлена елктроника, източници на резервно електрозахранване.

 

Катедри
Специалности