Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Иван Стоянов Вълков

  Академично звание и длъжност: доктор; гл. асистент  

катедра "Математика, физика, химия" 

Факултет по машиностроене и уредостроене 

Технически университет – София, Филиал Пловдив  

Кабинет: 3120 

Тел.: +359 32 - 659 639 

e-mail: ivan_v52@yahoo.com 


Образование: 1978 – Магистър по атомна физика, Софийски университет “Климент Охридски” 

1987 – научно-образователна степен “доктор” – “Влакнесто-оптични интерференционни датчици”- Симферополски Държавен Университет – гр.Симферопол – Крим – Украйна - СССР  

1989 – н.с.І ст. – НИТИ – гр.Казанлък 


Водени дисциплини: Физика 


Научни интереси: Възобновяеми източници на енергия, Влакнесто-оптични линии за съобщения и Влакнесто-оптични интерференционни датчици , Лазери, Сензори. 


Езици: Български, Руски, Английски

 

Катедри
Специалности