Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

доц. д-р инж. Иван Шопов

   

Кабинет:3214 

Телефон:(+359 32)659659 

e-mail:ivan_chopov@abv.bg 


Образование 

Технически университет – София 

специалност – "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" 

образователно-квалификационна степен – магистър  

професионална квалификация - магистър-инженер  

образователна и научна степен – доктор 

научна специалност - 02.21.08 “Автоматизация на производството в машиностроенето” 

Преподавани дисциплини: 

Автоматизация и роботизация на производството 

Автоматични технологични модули 

Автоматични линии 

Автоматизиращи устройства 

Технологична екипировка 

Проектиране на шприцформи и пресформи 

Проектиране на щанцови и щампови инструменти 

Патентно дело 

 

Катедри
Специалности