Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

доц. д-р инж. Станислав Алексиев

Ръководител катедра "Машиностроителна техника и технологии"  

 доц.д-р инж. Ст. Алексиев </p><p>Ръководител катедра "Машиностроителна техника и технологии" адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4216 

телефон: +359 (032) 659 619; 0893691947. 

e-mail: stanislav_al@abv.bg 


Завършва висше образование във ВМЕИ - гр. Габрово, специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини". 

В ТУ-СоФия, филиал Пловдив е асистент от 1989 г., главен асистент от 1994 г.а доцент от 2008 г. 

Защитава научна степен "доктор" през 1996 г. 


Преподавани дисциплини: 

Технология на инструменталното производство; Авиационна техника; Организация на научноизследователската, проектоконструкторската и внедрителската дейност, Конструкционни неметални композити 


Област на научните интереси: 

Металорежещи инструменти, щанци, шприц и бластформи; Нестандартни зъбни предавки

 

Катедри
Специалности