Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

доц. д-р Митко Шопов

  

Кабинет: 2214 

тел: 659-765  

e-mail: mshopov@tu-plovdiv.bg  

Лична страница 

 


 

Дисциплини

Микропроцесорни системи; XML технологии; Разпределени системи и компютърни комуникации; Компютърни Мрежи 


Професионални Интереси

Мрежово програмиране; Компютърни мрежи; Безжични сензорни мрежи; Разпределени вградени системи 


 

Катедри
Специалности