Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

ас. Донка Нешева Стайкова

Кабинет: 1228  

тел.: 659728  

e-mail:  

 

Приемно време:  


 

Интереси:  

 

Катедри
Специалности