Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

ас. Милена Ангелова

Кабинет: 2407 


e-mail: mangelova@mail.com  


   


Интереси: Big Data, Data Mining, Machine Learning, Web Development, Programming Languages  


Водени дисциплини: 

Лабораторни упражнения по Дискретни структури  

Лабораторни упражнения по Компютърни технологии  

Лабораторни упражнения по Информатика II 


 

Катедри
Специалности