Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

гл.ас. д-р Данчо Колибаров

Адрес: 4000 Пловдив, ул.Цанко Дюстабанов 25  

Кабинет: 4234 

Телефон: 032 659 626 

E-mail:

 

Катедри
Специалности